Gert Biilmann

SPIDSKANDIDAT i Herlev Kommune KV21

Fokusområder

5. november 2021


Skatten skal ned

Se vores samlede politik for Herlev

Pengene har det bedst i borgerens lommer

Det skal altid kunne betale sig at arbejde. Sådan er det i dag, og sådan skal det også være fremover.


Nedsæt personskatten mest muligt.

Nedsæt dækningsafgiften, der er en unødvendig og konkurrence-forvridende afgift, som under halvdelen af landets kommuner opkræver.

Det er Venstres mål, gradvist at få sænke skatterne og afgifter byrden.

DET SKAL IKKE VÆRE DYRERE AT VÆRE BORGER eller virksomhed I HERLEV.


Modernisering af ældre- og sundhedsområdet

Etableringen af nye og fremtidssikrede plejeboliger til de svageste ældre og borgere med demens.

Medarbejderne i ældreplejen skal have tid til nærvær og samtale med de ældre borgere. 

Borgeren, skal selvbestemmelse og valgfrihed


Frigørelse af midler til fortsatte investeringer i bæredygtighed.

Der bygges mange boliger i Herlev i disse år, det er godt for kommunen med nye borgere, men Herlev kommune må ikke ende som en asfalteret forstadskommune. 

Vi skal værne om de rekreative grønne områder.

BEVAR HERLEV SOM EN GRØN KOMMUNE


Flere voksne i 
daginstitutioner

Fortsat styrkelse af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og dagplejen. 

Ressourcer prioriteret til det pædagogiske arbejde.

Tre børn pr. voksen på 0-2 års området og seks børn pr. voksen på 3-6 års området.

En fælles indsats for at løfte kvaliteten i daginstitutionerne. Som er vedtaget i budgetaftalen.


Prioritering af elevernes sundhed og trivsel og masive investeringer i bygninger og faciliteter i den seneste periode. 

Vi skal prioritere kvalitet og optimale indeklimaforhold på alle vores skoler.

Fokus på selvbestemmelse 

Slip skolen fri.

DET HAR VI BESLUTTET I BUDGET 2022

BEDRE FORHOLD FOR VORES SKOLEBØRN

   

Forbedrede sportsfaciliteter

Mange af Herlevs sportsanlæg er nedslidte. Vedligehold de eksisterende anlæg i tide, og byg nye tidssvarende sportsfaciliteter, så der forbliver gode fritidstilbud til alle aldersgrupper.

Vi afventer med spænding, Venstres 2020 budget aftale med ønsket om en analyse og udviklingen af området ved Herlev Hallerne.
STEM PERSONLIGT

er DU V-MAND STEM 

Gert BIILMANN


Er du tilfreds med din borgerservice?

Kontakt Gert Biilmann

gert.biilmann@herlev.dk

Hvis du har ønsker der er overset i Herlev. 

Er du tilfreds med din borgerservice?

Alle Venstres mærkesager